produkter

våra produkter

BioMax 100 m3

Ny uppdaterad version finns tillgänglig. Info kommer inom kort 

BioMax 200 m3

BioMax 260-4000 m3

BioMinifilter-160

Brunnskammarfilter 600 mm

Flänsfilter 160

Minifilter kol 110 mm

MKF 200 m3

Purafil