produkter

våra produkter

BioMax 100 m3

Ny uppdaterad version finns tillgänglig. Info kommer inom kort 

BioMax 200 m3

Biomax 200 är ersatt av BioMax 300, mer info under manualer

BioMax 260-15000 m3

BioMinifilter-160

Brunnskammarfilter 600 mm

Flänsfilter 160

Minifilter kol 110 mm

MKF 200 m3

Purafil