Hybridfilter

Hybridfilter – ett system för luktkontroll

Från aktivt kol till hybridfilter

Systemet med aktivt kol för luktkontroll i kloaker har länge varit välkänt och är väl etablerat på marknaden.

Att använda aktiva kolfilter för att avlägsna svavelväte/dålig lukt är inget nytt. Vi vet att aktivt kol är bra på att absorbera stora koncentrationer av svavelväte och absolut nödvändigt vid hög belastning.

Erfarenheten visar dock att kol inte är så förtjust i fukt. Porerna i kolet stängs alltför snabbt, vilket stoppar kolets förmåga att absorbera de luktskapande gaserna tills det byts ut. För att bekämpa detta problem introducerar vi här hybridfiltret: ett kombinationsfilter av aktivt kol och biomassa, som kan leva i fuktiga miljöer utan att täppas till.

Hybridfilter – aktivt kolfilter med biomassa

Hybridfiltret är en kombination av tre delar: en fysisk, en kemisk och en biologisk. Till skillnad mot de flesta andra filter, som fokuserar enbart på en av de tre delarna, är hela tanken att dra nytta av samtliga delars fördelar.

Den fysiska delen ger oss plastmediet, där de två andra delarna sätts fast. För att säkerställa bortskaffning är plastmediet gjort för att kunna brännas efter användning.

Den kemiska delen omfattar användningen av kol, som i sig själv är väl lämpat att absorbera luktgaser, men som även ger oss en mycket stor yta och en riktigt bra grund för biomassan när den ska växa och sprida sig.

Den biologiska delen är en biomassa med bakterier vars sammansättning bekämpar luktgaser, som svavelväte, och har förmågan att kunna ”äta” de gaspartiklar som absorberas av kolet.
Dessutom trivs biomassan bäst i fuktiga miljöer och fungerar som en sköld för kolet så att det inte täpps till i mycket fuktiga miljöer.

Den bakteriekultur som används är klassificerad som klass 1. Det är samma klass som yoghurtbakterier, vilket innebär att den är helt ofarlig för människor och djur.

Ammoniak kan absorberas
Efter flera tester blev det tydligt att det i vissa fall kvarstod en flyktig lukt efter att huvuddelen av luktgaserna hade avlägsnats av filtret. Detta visade sig vara luktgasen ammoniak. För att motarbeta detta har vi i samarbete med våra tyska producenter utvecklat ett ammoniakfilter, som numera är standard i våra hybridfilter.

Gasfördelare
I tillägg till hybrid- och ammoniakfiltret finns det även ett gasfördelarfilter, som fördelar gasen till hybridfiltret. De tre lagren är uppbyggda som en smörgås, där gasfördelarfiltret är närmast gasen. Därefter kommer ammoniakfiltret, följt av hybridfiltret.

I dag levereras alla våra filter med dessa förbättrade hybridfilter förutom minifiltren, som bara använder aktivt kol.