HF-Flexfilter

HF-Flexfilter – Biomax serie

Som emissionsfilter i samband med avluft till omgivande miljö. Exempelvis:

 • Efter uppgraderingsanläggning
 • Efter skrubber (t.ex. Biogasclean) för avlägsnande av den sista resten H2S (< 50 ppm och ned till < 3 ppm)
 • Avluft från gaslagertankar (dubbelt membran)
 • Gödseltankar, Passiv utluftning eller Aktiv med luftväxling via motor/ventilator
 • Diverse utsugningar av blandluft

Hybridfiltermattor för biologisk rening av gasen består av kol, som ger en yta åt biomassan/kulturen, vilken i sin tur neutraliserar svavelvätet.

Biomassan är effektiv ned till 5 grader Celsius, varefter det aktiva kolet tar vid. Hybridfiltermattorna medför i princip ingen tryckförlust, eftersom de inte ökar i vikt eller tar upp fukt.

Den genomsnittliga livslängden för filtermattorna har förbättrats avsevärt genom biologisk nedbrytning av luktgaserna. Beroende på belastning och luftvolym varierar livstiden från ett till flera år.

HF-FLEXfilter, BioMax-serien, ger följande fördelar:

 • Ytterst effektiv minskning av lukten av svavelväte
 • Skadliga och luktande gaser bryts ned av det biologiskt aktiva filtermaterialet
 • Optimerad fördelning av luftflöde genom hela filterarealen
 • Kan användas för aktiv eller passiv utluftning
 • 80 mm biofiltermattor kan dubbleras till max 160 mm per skikt
 • Aktiv ventilation via ventilator/motor på avluftssidan
 • Lång livstid via möjligheten till flexibel filterareal
 • Snabbt och enkelt filterbyte via lucka på framsidan
 • Kompakt och robust design i PE-material
 • Bortskaffning av använt filtermaterial till förbränning
 • Standardröranslutning DIN315
 • Möjlighet till montering av avtappningskran för kondens på 1” avtappningsstos
 • Ev. frostskydd för denna