Minifilter kol 110 mm

Slut med lukt från septiktankar, stamledningar och avluftningsventiler. Vårt Minifilter kol 110 mm är ett ”två i ett” filter och kan monteras på både Ø75 och Ø110 mm rör. På grund av att filter innehåller Aktivt Kol är det mycket effektiv på att bryta ner luktande gaser och kan installeras i flera lösningar.

RSKnr: 8792285