Sensorsystem

Sensorsystem

H2S HF-monitor sensorsystem ger

 • Vägledning till filterbyte
 • Kunskap om luktemission
 • Övervakning av filtrets skick
 • Webbinloggning från PC eller mobil
 • Online-övervakning på avluftssidan
 • Larm vid t.ex. 3 ppm via mail eller genom visning på skärm
 • Mätning av 0-200 ppm eller 0-1000 ppm t.ex. två gånger per dag
 • Batteridriven eller med kopplingsplint för montering av fast ström
 • Mätning av svavelväte, temperatur, batterispänning och signalstyrka
 • Sensorenheten bör bytas ut en gång per år, om få dagliga mätningar görs
 • Vid fler mätningar slits sensorn fortare och den behöver därmed också bytas oftare