BioMax 200 m3

Det nya, innovativa BioMax 200 är speciellt designad till behandling av kraftiga luktgas- emissioner och används till behandling av svavelväten från medium luktemissioner (0-200 ppm). Installeras med fördel till behandling av svavelväten inom industri som biogasanläggningar, raffinaderier, petrokemisk industri, pappersindustrin, bryggerier såväl som livsmedelsindustrin (slakterier, minkfoderindustri etc).

Övriga användningsområden med goda resultat är spillvattenmiljö som exempelvis, pumpstationer, uppehållsmagasin och liknande områden med kraftig luktbeslastning. I Hybridfiltret sker en biologisk rening av svavelväte, genom biomassan och det aktiva kolet som är sammanbyggt i ett filter.

Biomassan arbetar ner till 5 grader Celsius, under det jobbar det aktiva kolet. Hybridfiltret förorsakar nästan ingen tryckförlust, då det inte påverkas i vikt av svavelväte under hela livslängden. Beroende på H2S-belastningen och volymen/luftflödet varierar filterlivslängd från 1 till flera år. Nedanföre visas som excempel hur filterhus är sammankopplade. Rördimensioner/flöde beroende på projekt.