Purafil

Purafil Positive Pressurization Unit (PPU) är ett fristående luftreningssystem, designat för att tillhandahålla tryckluft fri från frätande gaser. PPU:n rekommenderas för kontrollerade miljöer som innehåller känslig datorelektronik och elektrisk utrustning. Den är designad för att vara fristående, men kan även användas tillsammans med Purafils Corrosive-Air System när återcirkulation krävs. Viktiga användningsområden för PPU:n är datorrum, kontrollrum, motorstyrningscentraler och elutrustningsrum i industriella miljöer, som massa- och pappersbruk, petrokemiska fabriker, raffinaderier, stålverk, laboratorier och andra processindustrier.

Luft fri från föroreningar: Purafils Positive Pressurization Unit levererar tryckluft, fri från förorenande gaser, till en kontrollerad miljö. Luftens reningsnivå uppfyller eller överstiger fastställda branschstandarder, som International Society of Automations ISAS71.04- 1985. Den här standarden följer garantikraven för de flesta dator- och instrumenttillverkare.

Fristående trycksystem: PPU:n är designad för att upprätthålla kontinuerligt positivt tryck inom utrymmet. Upp till 50 % av PPU:ns luft- hanteringskapacitet kan tillägnas åt att införa tryckluft utifrån, medan övriga 50 % eller mer kan användas för återcirkulation. PPU:n är ett internt hölje som innehåller en blåsare, partikel- och gasfilter, en luftmätningsstation, mätenheter och ett fältjusterbart spjäll. PPU:n är designad för att fungera tillsammans med standardförpackad lufthanteringsutrustning.

Riktar sig mot specifika gaser: PPU:n är konfigurerad med två separata pass av kemiska filtreringsmedier. Det här gör att en användare kan välja det medie vars prestandaegenskaper är särskilt lämpade för de föroreningsgaser man vill åt. Purafil tillverkar ett fullständigt sortiment av medier, vart och ett unikt effektivt mot specifika gaser.

Flexibilitet i systemdesign: PPU:n är tillgänglig i fyra horisontella och fyra vertikala konfigurationer, från 500 CFM upp till 4 000 CFM. Flexibiliteten i PPU-systemdesignen ger en lösning som kan skräddarsys för att uppfylla särskilda luftfiltreringsbehov och krav.

Standardfunktioner:

 • Konstruktion i kallvalsat stål med 14 mätare
 • Fulladdat med granulära medier eller PuraGRID®- filter tillverkade av Purafil
 • Direktdriven fläkt
 • Variabel frekvensdrift
 • Integrerat balanseringsspjäll
 • 0,2 IWG extern statik (mättade filter)
 • Partikelfilter

Valfria funktioner:

 • Hölje i aluminium eller rostfritt stål
 • Specialmotorer
 • Omvänt luftflöde i vertikala enheter (uppåt)
 • Alternativa luftöppningar för att matcha annan utrustning
 • Golvhjul (endast vertikal enhet)
 • Ytterligare ljudisolering för använda utrymmen
 • Väderskydd (endast horisontell enhet)
 • Ytterligare extern statik
 • Mätenheter som mäter rumstryck, luft på utsidan och partikeltryck
 • Luftmätningsstation