biogas

Den bakomliggande tekniken

Svavelväte ger inte bara en obehaglig lukt. Om koncentrationen är tillräckligt hög, kan det utgöra en hälsorisk – inte bara för människor och miljö, utan i hög grad även för material som betong och metall/stål, liksom för elektronik.

Tack vare den dubbla filterfunktionen släpper det hybridaktiva biofiltret bara igenom oskadliga och knappt märkbara ämnen. Hybridfilter-systemet kombinerar fysiska och biologiska processer. Det är denna kombination som ligger bakom systemets utmärkta prestanda.

Biologiskt: Specifika mikroorganismer påförs på löst texturerat PU-material. Medan utblåsningsluften passerar igenom det, förses mikroorganismerna med näringsämnen, så att biokulturen aktiveras och kan växa. Det resulterar i det vi kallar biofilm eller biokultur, som i sin tur löpande bidrar till uppkomsten av luktborttagande mikroorganismer.

Som ett resultat av detta kan svavelvätet effektivt brytas ned, och filtrets prestanda förbättras väsentligt.

Fysiskt: Kvarhållande och ansamlande av gasmolekyler i filtrets aktiva kol. Ytorna har en katalytisk effekt, medan specifika kemiska ämnen har en skyddande och absorberande verkan.

Beroende på H2S-koncentration, luftmängd och filterdimensionering, ligger livstiden på ett till flera år.

Säkerhet
Vid leveransen innehåller produkten enbart naturliga spårämnen, näringsämnen (i enl. med BioStoffV. 27.01.1999) och mikroorganismer (riskgrupp 1) med lämpliga fysiologiska egenskaper.

Således innehåller produkterna, i enlighet med BioStoffV, inga patogener med human-, djur- eller växtsjukdomar (BioStoffV. 27.01.1999). Förutom den kvalitetskontroll som görs i samband med fermenteringsprocessen, testas varje parti av produkten av ett ackrediterat laboratorium med avseende på patogener – detta för att utesluta en potentiell hygienisk eller medicinsk risk.

Om produkten används som avsett, finns ingen risk för infektion (Infektions- schutzgesetz (IfSG) 01.01.2001, BGBI. I S. 1045). Detta gäller även vid delvist oralt intag.