Hybridfilter

Ett system för luktkontroll | orsakt av bl.a. Svavelväte

Hybridfilter är ett aktivt kolfilter med biomassa. Systemet med aktivt kol för luktkontroll i kloaker har länge varit välkänt och är väl etablerat på marknaden.

Välkommen till MCL Styrteknik AB

Hybridfilter är ett aktivt kolfilter med biomassa. Systemet med aktivt kol för luktkontroll i kloaker har länge varit välkänt och är väl etablerat på marknaden.

Svavelväte ger inte bara en obehaglig lukt. Om koncentrationen är tillräckligt hög, kan det utgöra en hälsorisk – inte bara för människor och miljö, utan i hög grad även för material som betong och metall/stål, liksom för elektronik.

Tack vare den dubbla filterfunktionen släpper det hybridaktiva biofiltret bara igenom oskadliga och knappt märkbara ämnen. Hybridfilter-systemet kombinerar fysiska och biologiska processer. Det är denna kombination som ligger bakom systemets utmärkta prestanda.

Beroende på H2S-koncentration, luftmängd och filterdimensionering, ligger livstiden på ett till flera år.

Biologiskt: Specifika mikroorganismer påförs på löst texturerat PU-material. Medan utblåsningsluften passerar igenom det, förses mikroorganismerna med näringsämnen, så att biokulturen aktiveras och kan växa. Det resulterar i det vi kallar biofilm eller biokultur,
som i sin tur löpande bidrar till uppkomsten av luktborttagande mikroorganismer. Som ett resultat av detta kan svavelvätet effektivt brytas ned, och filtrets prestanda förbättras väsentligt.

Fysiskt: Kvarhållande och ansamlande av gasmolekyler i filtrets aktiva kol. Ytorna har en katalytisk effekt, medan specifika kemiska ämnen har en skyddande och absorberande verkan.

PURAFIL

Brunnskammarfilter 600 mm

BIOMINIFILTER-160

Minifilter kol 110 mm

BioMax 200 m3

BioMax 100 m3