Hybridfilter

Ett system för luktkontroll | orsakt av bl.a. Svavelväte

Hybridfilter är ett aktivt kolfilter med biomassa. Systemet med aktivt kol för luktkontroll i kloaker har länge varit välkänt och är väl etablerat på marknaden.

24-26 oktober 2023 ÄR NI VÄLKOMNA ATT BESÖKA OSS PÅ GOTHIA TOWERS

(Klicka på länken för mer info)

Välkommen till MCL Styrteknik AB

Hybridfilter är ett aktivt kolfilter med biomassa. Systemet med aktivt kol för luktkontroll i kloaker har länge varit välkänt och är väl etablerat på marknaden.

Svavelväte ger inte bara en obehaglig lukt. Om koncentrationen är tillräckligt hög, kan det utgöra en hälsorisk – inte bara för människor och miljö, utan i hög grad även för material som betong och metall/stål, liksom för elektronik.

Tack vare den dubbla filterfunktionen släpper det hybridaktiva biofiltret bara igenom oskadliga och knappt märkbara ämnen. Hybridfilter-systemet kombinerar fysiska och biologiska processer. Det är denna kombination som ligger bakom systemets utmärkta prestanda.

Beroende på H2S-koncentration, luftmängd och filterdimensionering, ligger livstiden på ett till flera år.

Biologiskt: Specifika mikroorganismer påförs på löst texturerat PU-material. Medan utblåsningsluften passerar igenom det, förses mikroorganismerna med näringsämnen, så att biokulturen aktiveras och kan växa. Det resulterar i det vi kallar biofilm eller biokultur,
som i sin tur löpande bidrar till uppkomsten av luktborttagande mikroorganismer. Som ett resultat av detta kan svavelvätet effektivt brytas ned, och filtrets prestanda förbättras väsentligt.

Fysiskt: Kvarhållande och ansamlande av gasmolekyler i filtrets aktiva kol. Ytorna har en katalytisk effekt, medan specifika kemiska ämnen har en skyddande och absorberande verkan.

PURAFIL

Brunnskammarfilter 600 mm

BIOMINIFILTER-160

Minifilter kol 110 mm

BioMax 200 m3

BioMax 100 m3