Flerkammarfilter

Flerkammarfilter

Detta filter är skräddarsytt för mindre luftmängder och måttliga emissioner av svavelväte

*Levereras med eller utan motor/ventilator-anslutning och med flexibel inställning av volymströmshastighet med 5-stegsregulator

*Kan utökas efter behov, t.ex. parallellt eller i serie

Särskild vikt har lagts vid underlättande av installationen samt vid noggrann service i samband med byte av filtermattorna.

Användning av flerkammarfilter

Flerkammarfilter med innovativ hybridteknik kan användas till både passiv och aktiv filtrering.

Användningsområde: Filtret kan monteras parallellt eller i serie och kan anpassas i storlek efter H2S-koncentration och volymström.

Filtret kan t.ex. användas i förbindelse med avluft från gaslager och förträngningsluft från gödsel och förvaringstankar samt behållare med slakteriavfall.