MKF 200 m3

Det nya, innovativa Multi-kammer filter från coalsi® produkt serien är speciellt designad för behandling av kraftiga luktgas emissioner.

Multi-kammer filtret installeras för behandling av utblåsluften från rör med medium till höga lukt emissioner. Installeras med fördel till behandling av utblåsningsluften för industrier som raffinaderier, petrokemiskindustri, pappersindustrin, bryggerier så väl som livsmedelsindustrin (slakterier,minkfoder).

Övriga användningsområden med goda resultat är från spillvattenmiljö, som exempelvis pumpstationer, ledningsnät och liknande områden med kraftig lukt belastning. Kompakt, kraftfull och lättplacerad är flera av fördelarna med Multi-kammer filter. Hybridfiltret förorsakar nästen ingen tryckförlust då det inte påverkas av svavelväte eller fukt under hela livslängden. Beronde på belastning och volymen av luftflödet varierar filterlivslängden från 1 till flera år.

*Fler filteralternativ finns i denna serie.