BioMinifilter-160

Vårat Mini-filter Ø160 monteras med fördel direkt i en Ø160 mm muff. På grund av att filtret innehåller kol/hybridmassa, är det mycket effektivt mot luktgaser och kan installeras på många ställen.

Montering: Monteres lodrätt i en rörmuff med packning, Smörj in med packningsfett för att underlätta och att det blir tätt runt filtret. Rörmuff kan köpas på byggvaruhus.

Levetid: Beroende på belastning varierar livslängden på filtret, gaskoncentration och antal partiklar i Luften som passerar genom filtret påverkar. Baserat på tester och erfarenhet från installationer kan vi säga att livslängden på filtret är från ett till flera år. När Hybridfiltret är mättat, det vill säga när det börjar lukta igen byts hela enheten ut