BioMax 100 m3

Det nya, innovativa Biomax-100 filter är speciellt designad för behandling av kraftiga luktgas-emissioner. Biomax-100 filteret installeras för behandling av utblåsningsluften från rör innehållande medium till höga lukt-emissioner. Installeras med fördel till behandling av utblåsningsluften inom industrin som biogasanläggningar, raffinaderier, petrokemisk industri, pappersindustrin, bryggerier såväl som livsmedelsindustrin (slakterier, minkfoderindustri).

Övriga användningsområden med goda resultat är spillvattenmiljö som exempelvis, pumpstationer, ledningsnät, uppehållsmagasin och liknande områden med kraftig luktbelastning. I Hybridfiltret sker en biologisk rening av svavelväte, genom biomassan och det aktiva kolet som är sammanbyggt i ett filter. Biomassan arbetar ner till 5 grader Celsius, under den temperaturen jobbar det aktiva kolet.

Hybridfiltret förorsakar nästan ingen tryckförlust, då det inte påverkas i vikt av svavelväte under hela livslängden. Den genomsnittliga livslängden för Hybridfilter är via den biologiska nedbrytningen av gaser förbättrad jämfört med kolfilter. Beroende på belastning och volymen av luftflödet, varierar filterlivslängden från 1 till flera år.